Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Sezonska ADSL ponuda


Hit sezone!
SEZONSKI ADSL INTERNET PAKETI
 

Sezonski paketi donose:

  • Trajanje 30, 60 ili 90 dana
  • Brzina Interneta do 4096/320 kbit/s, neograničeni promet uz korištenje na fer osnovi.
  • Niža cijena pretplate, ako imate vlastitu opremu
  • Jednokratno plaćanje, bez dodatnih troškova
  • Jednostavno uključenje i automatsko isključenje

 

PAKET TRAJANJE PAKETA CIJENA s PDV-om
Sezonski ADSL paket 1 30 dana 70,00 KM
Sezonski ADSL paket 2 60 dana 105,00 KM
Sezonski ADSL paket 3 90 dana 150,00 KM

 

PAKET (uz vlastitu
terminalnu opremu)
TRAJANJE PAKETA CIJENA s PDV-om
Sezonski ADSL paket 1 30 dana 60,00 KM
Sezonski ADSL paket 2 60 dana 95,00 KM
Sezonski ADSL paket 3 90 dana 140,00 KM

 

DODATNA OPCIJA UZ SEZONSKE ADSL PAKETE
PAKET CIJENA SA PDV-om
Opcija dodatnih 30 dana 50,00 KM

 

Uvjeti korištenja promotivne ponude sezonskih ADSL paketa

Zahtjev za dodatne usluge ADSL (sezonski paket)