Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Sezonska ADSL ponuda


Hit sezone!
SEZONSKI ADSL INTERNET PAKETI
 
Uključite Internet PAKET i surfajte cijelu zimu!
 
Sezonski paketi donose:
• Trajanje 30, 60 ili 90 dana
• Brzina Interneta do 4096/320 kbit/s, neograničeni promet uz korištenje na fer osnovi.
• Niža cijena pretplate, ako imate vlastitu opremu
• Jednokratno plaćanje, bez dodatnih troškova
• Jednostavno uključenje i automatsko isključenje

 

TERMINALNA OPREMA JP HT d.d. MOSTAR
PAKET TRAJANJE PAKETA CIJENA s PDV-om
Sezonski ADSL paket 1 30 dana 70,00 KM
Sezonski ADSL paket 2 60 dana 105,00 KM
Sezonski ADSL paket 3 90 dana 150,00 KM

 

VLASTITA TERMINALNA OPREMA
PAKET TRAJANJE PAKETA CIJENA s PDV-om
Sezonski ADSL paket 1 30 dana 60,00 KM
Sezonski ADSL paket 2 60 dana 95,00 KM
Sezonski ADSL paket 3 90 dana 140,00 KM

 

DODATNA OPCIJA UZ SEZONSKE ADSL PAKETE
PAKET CIJENA SA PDV-om
Opcija dodatnih 30 dana 50,00 KM

 

Uvjeti korištenja promotivne ponude sezosnkih ADSL paketa

Zahtjev za dodatne usluge ADSL (sezonski paket)