Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

!hej MMS

Usluga pruža mogućnost slanja fotografija, video i audio zapisa.

Uspostavlja se na sljedeći način:

Kao !hej korisnik uslugu aktiviraš slanjem SMS poruke sadržaja Internet na broj 063 3807.

Usluga će postati aktivna nakon što pošalješ prvu MMS poruku.