Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Free broj usluga

 
Na HT ERONET prodajnom mjestu možeš odabrati i kupiti !hej broj sa željenom numeracijom ukoliko taj broj već nije kupljen i ne podliježe pravilima Top broj usluge. 
 
Cijena ovako odabranog broja iznosi 20 KM (s PDV-om). Broj dolazi sa 4 KM na !hej računu i početnom tarifom !hej Savršena
 
Je li željeni broj dostupan za kupovinu možeš saznati besplatnim pozivom na broj korisniče podrške 0800 88 888.
 
Više informacija o usluzi možeš pronaći u Uvjetima korištenja Free broj usluge