Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

!hej Savršena

 

Savršena kombinacija
minuta, poruka i mobilnog interneta
za komunikaciju prema svim mrežama!

Želiš saznati sve o Savršenoj tarifi posjeti www.savrsena.ba

 
!hej Savršena tarifa ti omogućuje jednake cijene razgovora, bez obzira u kojoj mreži se nalazi pozvani broj. Korisnici ove tarife ostvaruju najpovoljniju jedinstvenu cijena poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH od 0,21 KM po minuti (sa PDV-om). I to bez naknade za uspostavu poziva! Osim ove pogodnosti, možeš aktivirati i dodatne bonus pakete besplatnih minuta, poruka i megabajta.

Kako aktivirati !hej Savršenu tarifu?

Tarifa se aktivira slanjem SMS poruke TM AKT SAVRSENA na broj 063 7798. Nakon primljene SMS potvrde o aktivaciji tarife nadoplatom od 10 KM na tvoj račun aktiviraš bonus* od 80 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, 150 poruka prema svima u BiH i 200 MB mobilnog interneta unutar mreže. Nadoplata od 20 KM ti omogućava bonus* od 200 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, 300 poruka prema svima u BiH i 500 MB mobilnog interneta unutar mreže.
 

Provjera bonusa vrši se besplatnim pozivom koda *102*0#

Pristup internetu se ostvaruje preko pristupne točke (APN): gprs.eronet.ba
 
*bonovi od 10 i 20 KM su aktivacijska naknada i pretvaraju se  u navedeni bonus umjesto novčanog iznosa na tvom računu.
 
Nepotrošeni bonus se ne prenosi u naredni mjesec i nakon njegova isteka promet se obračunava prema cjeniku tarifnog modela. Bonus se ne može koristiti u roamingu.

 

!hej Dodatni MB
Želiš surfati još više na svojoj !hej Savršenoj tarifi?

 

Pojašnjenje trajanja postojećeg i aktivacija novog bonusa

Aktivirani (postojeći) bonus koji se dobije nadoplatom bona od 10 KM ili 20 KM se može iskoristiti 30 dana od aktivacije, s tim da mu se vrijeme zadnjeg dana dokad može iskoristiti bonus računa do 23.59h

Npr. Ako si aktivirao bonus 1.1.2015. u 15.35h bonus možeš koristiti do 30.1.2015. u 23.59h.

Novi bonus (nadoplatom novog bona od 10 KM ili 20 KM) se aktivira točno 30. dana od datuma i vremena aktivacije bonusa postojećeg bonusa.

Npr. ako si aktivirao bonus 1.1.2015. u 15.35h novi bonus možeš aktivirati od 30.1.2015. u 15.36h.

Stoga ako svoj račun nadoplatiš do ovog datuma i vremena sa bonom od 10 KM ili 20 KM (ili bilo kojom drugom vrijednosti) vrijednost bona će se dodati !hej računu. Ukoliko se poslije ovog vremena nadoplati sa bonom od 10 KM ili 20 KM tada će se aktivirati bonus specificiran nadoplaćenim bonom.

 

Pozivi unutar BiH

  !hej Savršena !hej FULL !hej SMSajmo !hej zovimo !hej ludilo
Poziv unutar mreže (KM/min) 0,21 0,28 0,33 0,28 0,37**
SMS (KM/poruka) 0,11 0,11 0,11* 0,11 0,11***
MMS KM/poruka 0,11 0,15 0,11 0,15 0,15
GPRS (KM/100 kB) 0,09 0,15 0,15 0,15 0,15
Pozivi prema svim
fiksnim mrežama (KM/min)
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pozivi prema ostalim
mobilnim mrežama u BIH (KM/min)
0,21 0,28 0,33 0,28 0,37
Obračunska jedinica 60 + 10 sekundi 15 sekundi 30 sekundi 15 sekundi 60 + 1 sekunda
Opcija - pogodnost

Nadoplatom bona od 10 KM ili 20 KM dobiva se savršena kombinacija minuta, poruka i mobilnog Interneta za komunikaciju prema svim mrežama! 

Nadoplatom bona od 10 KM ili 20 KM dobiva se bogati iznos minuta, poruka i mobilnog Interneta za komunikaciju unutar ERONET mreže!

*Svaki drugi SMS besplatan. Ne vrijedi za VAS i roaming SMS. !hej Ti broj - jedan broj iz HT ERONET mreže s kojim se razgovara besplatno 1000 minuta tijekom 30 dana. **Od 19h do 07h nakon prve minute besplatni razgovori.
***Od 19h do 07h cijena SMS-a 0,06 KM unutar BiH.
 

  
U cijene je uključen PDV.


Međunarodni pozivi

 

!hej Savršena !hej FULL !hej SMSajmo !hej zovimo !hej ludilo

I.a. zona Hrvatska fiksna mreža (KM/min)

0,515 0,515 0,515 0,515 0,515

I.b.zona Hrvatska mobilna mreža (KM/min)

0,644 0,644 0,644 0,644 0,644

I.c. zona Srbija i Crna Gora fiksna mreža

0,515 0,515 0,515 0,515 0,515

I.d. zona Srbija i Crna Gora mobilna mreža

0,644 0,644 0,644 0,644 0,644
II. zona
Ostale europske zemlje
+ SAD/Kanada/Australija (KM/min)
0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
III. zona
Izvaneuropske zemlje
(KM/min)
1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
IV. zona
Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime
(KM/min)
20,93 20,93 20,93 20,93 20,93
Obračunska jedinica 60 + 10 sekundi 15 sekundi 30 sekundi 15 sekundi 60 + 1 sekunda

  
U cijene je uključen PDV. Popis država po zonama.

 

!hej non stop i !hej

Pozivi unutar BiH

 

  !hej non stop !hej
Poziv unutar mreže (KM/min) 0,41 Peak: 0,47/
Off peak 0,35
SMS (KM/poruka) 0,11 0,11
MMS KM/poruka 0,15 0,15
GPRS (KM/100 kB) 0,15 0,15
Pozivi prema svim fiksnim
mrežama (KM/min)
0,20 0,20
Pozivi prema ostalim mobilnim
mrežama u BiH (KM/min)
0,64 0,64
Obračunska jedinica 15 sekundi 15 sekundi
Opcija – pogodnost !hej ekipa – mogućnost odabira dva
broja iz Eronet mreže sa kojima se
razgovora po 50% nižim cijenama
!hej ekipa – mogućnost odabira dva broja iz Eronet mreže sa kojima se razgovora po 50% nižim cijenama

*Peak: 7h do 19h, Off peak: 19h do 7h
U cijene je uključen PDV.


Međunarodni pozivi

 

  !hej non stop !hej
I.a, I.b, I.c i I.d zona
Hrvatska, Srbija i Crna Gora
(fiksna i mobilna mreža) (KM/min)
0,515 0,515
II. zona
Ostale europske zemlje
+ SAD/Kanada/Australija (KM/min)
0,81 0,81
III. zona
Izvaneuropske zemlje
(KM/min)
1,046 1,046
IV. zona
Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime
(KM/min)
20,93 20,93
Obračunska jedinica 15 sekundi 15 sekundi

Cjenik poziva sve !hej tarife od 01.08.2016. za 1b. zonu(Hrvatska mobilna) i 1d. zonu (Srbija i Crna Gora mobilna) iznosi 0,644 KM(cijena s PDV-om)
U cijene je uključen PDV. Popis država po zonama.