Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

!hej Savršena

 

Savršena kombinacija
minuta, poruka i mobilnog interneta
za komunikaciju prema svim mrežama!

Želiš saznati sve o Savršenoj tarifi posjeti www.savrsena.ba

 
!hej Savršena tarifa ti omogućuje jednake cijene razgovora, bez obzira u kojoj mreži se nalazi pozvani broj. Korisnici ove tarife ostvaruju najpovoljniju jedinstvenu cijena poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH od 0,21 KM po minuti (sa PDV-om). I to bez naknade za uspostavu poziva! Osim ove pogodnosti, možeš aktivirati i dodatne bonus pakete besplatnih minuta, poruka i megabajta.

Kako aktivirati !hej Savršenu tarifu?

Tarifa se aktivira slanjem SMS poruke TM AKT SAVRSENA na broj 063 7798. Nakon primljene SMS potvrde o aktivaciji tarife nadoplatom od 10 KM na tvoj račun aktiviraš bonus* od 80 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, 150 poruka prema svima u BiH i 200 MB mobilnog interneta unutar mreže. Nadoplata od 20 KM ti omogućava bonus* od 200 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, 300 poruka prema svima u BiH i 500 MB mobilnog interneta unutar mreže.
 

Provjera bonusa vrši se besplatnim pozivom koda *102*0#

Pristup internetu se ostvaruje preko pristupne točke (APN): gprs.eronet.ba
 
*bonovi od 10 i 20 KM su aktivacijska naknada i pretvaraju se  u navedeni bonus umjesto novčanog iznosa na tvom računu.
 
Nepotrošeni bonus se ne prenosi u naredni mjesec i nakon njegova isteka promet se obračunava prema cjeniku tarifnog modela. Bonus se ne može koristiti u roamingu.

Pozivi unutar BiH

  !hej Savršena !hej FULL !hej SMSajmo !hej zovimo !hej ludilo
Poziv unutar mreže (KM/min) 0,18 0,24 0,28 0,24 0,32**
SMS (KM/poruka) 0,09 0,09 0,09* 0,09 0,09***
MMS KM/poruka 0,09 0,13 0,09 0,13 0,13
GPRS (KM/100 kB) 0,07 0,13 0,13 0,13 0,13
Pozivi prema svim
fiksnim mrežama (KM/min)
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Pozivi prema ostalim
mobilnim mrežama u BIH (KM/min)
0,18 0,24 0,28 0,24 0,32
Obračunska jedinica 60 + 10 sekundi 15 sekundi 30 sekundi 15 sekundi 60 + 1 sekunda
Opcija - pogodnost

Nadoplatom bona od 10 KM ili 20 KM dobiva se savršena kombinacija minuta, poruka i mobilnog Interneta za komunikaciju prema svim mrežama! 

Nadoplatom bona od 10 KM ili 20 KM dobiva se bogati iznos minuta, poruka i mobilnog Interneta za komunikaciju unutar ERONET mreže!

*Svaki drugi SMS besplatan. Ne vrijedi za VAS i roaming SMS. !hej Ti broj - jedan broj iz HT ERONET mreže s kojim se razgovara besplatno 1000 minuta tijekom 30 dana. ** Od 19h do 07h nakon prve minute besplatni razgovori.
***Od 19h do 07h cijena SMS-a 0,05 KM unutar BiH.
 

 


Međunarodni pozivi

 

!hej Savršena !hej FULL !hej SMSajmo !hej zovimo !hej ludilo
Ia Hrvatska
(fiksna mreža) (KM/min)
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Ib Hrvatska
(mobilna mreža) (KM/min)
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
I zona (KM/min) 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
II zona (KM/min) 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
III zona (KM/min) 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27
IV zona (KM/min) 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69
V zona (KM/min) 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03
VI zona (KM/min) 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89
Obračunska jedinica 60 + 10 sekundi 15 sekundi 30 sekundi 15 sekundi 60 + 1 sekunda


Popis država po zonama.

 

!hej non stop i !hej

Pozivi unutar BiH

 

  !hej non stop !hej
Poziv unutar mreže (KM/min) 0,35 Peak: 0,40/
Off peak 0,30
SMS (KM/poruka) 0,09 0,09
MMS KM/poruka 0,13 0,13
GPRS (KM/100 kB) 0,13 0,13
Pozivi prema svim fiksnim
mrežama (KM/min)
0,17 0,17
Pozivi prema ostalim mobilnim
mrežama u BiH (KM/min)
0,55 0,55
Obračunska jedinica 15 sekundi 15 sekundi
Opcija – pogodnost !hej ekipa – mogućnost odabira dva
broja iz Eronet mreže sa kojima se
razgovora po 50% nižim cijenama
!hej ekipa – mogućnost odabira dva broja iz Eronet mreže sa kojima se razgovora po 50% nižim cijenama

*Peak: 7h do 19h, Off peak: 19h do 7h


Međunarodni pozivi

 

  !hej non stop !hej
Ia Hrvatska (fiksna mreža) (KM/min) 0,45 0,45
Ib Hrvatska (mobilna mreža) (KM/min) 0,64 0,64
I zona (KM/min) 1,49 1,49
II zona (KM/min) 1,80 1,80
III zona (KM/min) 2,27 2,27
IV zona (KM/min) 2,69 2,69
V zona (KM/min) 4,03 4,03
VI zona (KM/min) 17,89 17,89
Obračunska jedinica 15 sekundi 15 sekundi


Popis država po zonama.

  

Cijene su bez PDV-a.