Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Roaming cjenik za
!hej korisnike

U tablici ispod nalaze se cijene pozivanja s !hej broja dok se nalaziš u roamingu. U lijevom stupcu je destinacija koju zoveš, a u okomitom stupcu piše iz koje zemlje zoveš.

  Korisnik se nalazi u zoni:
Zove (destinacije): I zona
T-Mobile HR
II zona
Hrvatska
(ostale mreže)
III zona
SR, MK i CG
IV zona
Europa
V zona
Ostali
Pozivi prema BiH 2,07 2,07 0,43 4,15 6,50
Pozivi prema Hrvatskoj 2,07 2,07 3,70 4,15 6,50
Pozivi prema SR, MK i CG 2,87 2,87 0,43 5,00 7,30
Pozivi prema Europi 3,70 3,70 5,21 5,53 11,44
Pozivi prema Ostalima 5,21 5,21 7,44 8,19 18,65
SMS 0,60 0,60 0,14 0,95 0,95
Dolazni pozivi 0,75 0,75 0,11 2,63 3,22

 

Cijene su izražene u KM/min.
U cijene je uračunat PDV.
Nije moguće pozivanje prema Satelitu.
Primanje SMS poruke u roamingu se ne naplaćuje.
Broj na koji se šalju SMS poruke iz roaminga treba biti upisan u internacionalnom obliku npr. +38763123456 ili 0038763123456.
Slanje SMS poruka na brojeve servisa duljine manje od 6 znamenaka (download sadržaja, SMS glasovanje, SMS nagradne igre i sl.) iz roaminga nije moguće za !hej korisnike.
SMS poruke moguće je poslati iz mreža s kojima imamo komercijalni roaming.
 
Za zonu I, II, IV i V obračunske jedinice su:
a) odlazni pozivi: 60 sekundi
b) dolazni pozivi: 15 sekundi
b) SMS: 1 poruka
 
Za zonu III (SR,MK i CG) obračunske jedinice su:
a) odlazni pozivi: 30 + 1 sekundi 
b) dolazni pozivi: 1 sekunda
c) SMS: 1 poruka 
  

Popis država po zonama

Zone Države
I zona Hrvatska (T-Mobile-HR)
II zona Hrvatska (ostale mreže)
III zona Srbija, Crna Gora, Makedonija
IV zona Slovenija, Mađarska, Turska, Austrija, Njemačka, Švicarska, Italija, Grčka, Nizozemska, Belgija, Francuska, Španjolska, Rumunjska, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska, Švedska, Norveška, Poljska, Portugal, Luksemburg, Irska, Island, Albanija, Malta, Cipar, Finska, Bugarska, Litva, Latvija, Estonija, Moldavija, Bjelorusija, Monako, San Marino, Ukrajina, Kosovo, Češka, Slovačka, Andora
V zona Sve ostale države 

  

Roaming cijene za Internet

 
  Korisnik se nalazi u zoni
  I zona
T-Mobile HR
II zona
Hrvatska (ostale mreže)
III zona
Srbija, Crna gora i Makedonija
Ostali
1MB 5,00 KM 6,50 KM 0,44 KM 23,00 KM

Obračunska jedinica za Zonu III je 1 kB, a za Zone I, II i IV je 10 kB
Cijene su izražene u KM .
U cijene je uračunat PDV.
Cijena je jednaka za upload i download.
Korisnik pri slanju MMS poruke iz roaminga plaća cijenu MMS poruke kao da se nalazi u HT ERONET mreži i cijenu podatkovnog prometa iz roaminga sukladno roaming cjeniku.
Kada prima MMS poruku dok se nalazi u roamingu plaća samo cijenu podatkovnog prometa u roamingu. Maksimalna veličina MMS poruke u roamingu jednaka je veličini poruke pri slanju iz Eronet mreže.