Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

!hej prenesi broj

Poklanjamo ti 6 GB Interneta kroz godinu dana

Svi korisnici drugih BiH mobilnih mreža koji na HT ERONET prodajnom mjestu podnesu zahtjev za prijenos broja u !hej i aktiviraju broj, u periodu od 12 mjeseci će dobivati po 500 MB (ukupno 6.000 MB). Mjesečne bonus MB za prijenos broja dobiješ bez obzira na potrošnju i nadoplatu svog računa.

Prilikom podnošenja zahtjeva za prijenos broja na !hej potrebno je priložiti:

  • Identifikacijski dokument (osobna iskaznica)
  • SIM kartica
  • PUK (14-znamenkasti kod se nalazi na certifikatu ili dokumentu matičnog operatera)

Korisnici će po realizaciji prijenosa broja uz naknadu od 1 KM dobiti !hej SIM karticu sa tarifom !hej Savršena sa 1 KM na računu.

Prebaci svoj broj na !hej potpuno besplatno. Pri podnošenju zahtjeva korisnik preuzima SIM karticu i usluga se realizira na dan koji je naveden u zahtjevu (minimalan rok je tri radna dana).

U cijene je uključen PDV.