Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Informacije i druge usluge

Točno vrijeme, informacije o brojevima telefona, predaja brzojava putem telefona i druge usluge pozivate putem kratkih brojeva koji se lako pamte.
Usluga Broj Cijena
[KM/poziv]
Telefonske informacije o brojevima HT-a Mostar 1188 0,30
Međunarodne telefonske informacije HT-a Mostar 1266 0,44
Kontrolor službe informacija HT-a Mostar 1488 0,22
Telefonske informacije - Telekom Srpske 1185, 1186 0,30
Telefonske informacije - BH telecom 1182 0,30
Točno vrijeme 125 0,28
Predaja brzojava telefonom 1202 0,11
Automatski odzivnik 1205 0,05
Ispitni ton 1411 0,05
Tele apel telefon 1209 0,05
Pomoć na cesti (HAKBIH) 1288 0,05
Pomoć na cesti (BIHAMK) 1282 0,05
Pomoć na cesti (AMS RS) 1285 0,05
La Strada (SOS telefonska linija za pružanje informacija i prevenciju trgovine ljudima) 1261 0,05
Služba traganja i spašavanja BiH 1262 0,05

Za različite usluge informativnog, humanitarnog i zabavnog karaktera i teleglasovanje koriste se pozivni brojevi 090, 092, 094 i 096. Usluge besplatnog telefona prepoznatljivog pozivnog broja 0800 dostupne su na cijelom području BiH.

Broj usluge informativnog karaktera
090 81x xxx
090 82x xxx
090 83x xxx
090 84x xxx
090 85x xxx
090 86x xxx
090 87x xxx
090 88x xxx
090 89x xxx
1 tarifna skupina
2 tarifna skupina
3 tarifna skupina
4 tarifna skupina
5 tarifna skupina
6 tarifna skupina
7 tarifna skupina
8 tarifna skupina
9 tarifna skupina
0,32 KM/min
0,40 KM/min
0,53 KM/min
1,05 KM/min
1,58 KM/min
3,16 KM/min
0,50 KM/poziv
1,00 KM/poziv
2,00 KM/poziv
Broj usluge zabavnog karaktera
092 81x xxx
092 82x xxx
092 83x xxx
092 84x xxx
092 85x xxx
092 86x xxx
092 87x xxx
092 88x xxx
092 89x xxx
1 tarifna skupina
2 tarifna skupina
3 tarifna skupina
4 tarifna skupina
5 tarifna skupina
6 tarifna skupina
7 tarifna skupina
8 tarifna skupina
9 tarifna skupina
0,32 KM/min
0,40 KM/min
0,53 KM/min
1,05 KM/min
1,58 KM/min
3,16 KM/min
0,50 KM/poziv
1,00 KM/poziv
2,00 KM/poziv
Broj za sve usluge zabavnog karaktera
094 81x xxx
094 82x xxx
094 83x xxx
094 84x xxx
094 85x xxx
094 86x xxx
094 87x xxx
094 88x xxx
094 89x xxx
1 tarifna skupina
2 tarifna skupina
3 tarifna skupina
4 tarifna skupina
5 tarifna skupina
6 tarifna skupina
7 tarifna skupina
8 tarifna skupina
9 tarifna skupina
0,32 KM/min
0,40 KM/min
0,53 KM/min
1,05 KM/min
1,58 KM/min
3,16 KM/min
0,50 KM/poziv
1,00 KM/poziv
2,00 KM/poziv
Broj za usluge telefonskog glasovanja*
096 81x xxx
096 82x xxx
096 83x xxx
096 84x xxx
096 85x xxx
096 86x xxx 096 23x xxx
096 24x xxx
096 25x xxx
096 26x xxx 096 51x xxx
096 52x xxx
096 53x xxx
096 55x xxx
HT Mostar
HT Mostar
HT Mostar
HT Mostar
HT Mostar
HT Mostar BH Telecom
BH Telecom
BH Telecom
BH Telecom Telekom Srpske
Telekom Srpske
Telekom Srpske
Telekom Srpske
0,40 KM/poziv
0,50 KM/poziv
0,80 KM/poziv
1,00 KM/poziv
1,50 KM/poziv
2,00 KM/poziv 0,50 KM/poziv
0,80 KM/poziv
1,20 KM/poziv
1,60 KM/poziv 0,40 KM/poziv
0,60 KM/poziv
1,00 KM/poziv
1,50 KM/poziv
Snimanje govornih poruka prema zahtjevu korisnika
- do 15 riječi
- do 30 riječi
- do 45 riječi
- više od 45 riječi
  1,00 KM
2,00 KM
3,00 KM
4,00 KM
Broj besplatnog telefona
0800 8xxxx - HT Mostar
0800 2xxxx - BH Telecom
0800 5xxxx - Telekom Srpske
   

 

*Numeracija 096 81x xxx i 096 86x xxx dostupna je samo iz mreže HT-a Mostar, dok je ostala numeracija dostupna iz cijele BiH.
 
Na ove cijene obračunava se PDV 17%.