Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Fiksna telefonija

Uz telefonski priključak odaberite tarifni model, internet ili DUO paket u kojem je telefon i internet po povoljnijoj cijeni.

     

Telefonski
priključak

Tarifni modeli

DUO paketi

  • Analogni priključak je osnovni priključak s jednim telefonskim brojem
  • ISDN standard je digitalni telefonski priključak sa 2 linije i 2 do 6 pozivnih brojeva
  • ISDN comfort digitalni telefonski priključak sa 2 linije, 3 do 8 telefonskih brojeva i direktnim spajanjem ISDN i analognih telefona

< više o priključcima >

Uz telefonski priključak možete odabrati tarifni model prema svojim potrebama. Ako imate povećanu potrebu za pozivima prema susjednim državama, Europi ili svijetu, u ponudi su odgovarajući tarifni modeli.
< usporedba tarifnih modela >
Jednostavno je. Telefon i Internet u jednom paketu, ili telefon i HOME.TV u jednom paketu po povoljnijoj cijeni. Odaberite paket koji vam najviše odgovara i štedi.
< DUO paketi >