Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Najam vodova

Usluga Najam vodova omogućuje povezivanje dvije korisničke lokacije stalnim vodom (24 sata dnevno).

Između dva krajnja korisnička uređaja korisnik sam implementira željeni komunikacijski protokol , te uslugu prilagođava svojim potrebama za prijenos govora i /ili podataka.

Najam voda može biti ostvaren između lokacija unutar BiH (najam vodova u unutarnjem prometu) ili odredište veze može biti izvan BiH (najam vodova u međunarodnom prometu).
 
Korisnik prema svojim potrebama može birati brzine prijenosa od 64 kbit/s do 155 Mbit/s.
 

Priključna pristojba

Vrsta pristupa: Za najam voda u mreži HT-a
[KM]
Za najam voda na međuoperatorskoj razini [KM]
analogni dvožični pristup 672,75 672,75
analogni četverožični pristup 877,50 877,50
digitalni pristup 64 kbit/s 936,00 936,00
digitalni pristup 128 kbit/s 1.111,50 1.111,50
digitalni pristup 256 kbit/s 1.228,50 1.228,50
digitalni pristup 512 kbit/s 1.872,00 1.872,00
digitalni pristup 1024 kbit/s 2.398,50 2.398,50
digitalni pristup 2 Mbit/s 3.393,00 3.393,00
digitalni pristup 34 Mbit/s 11.700,00 11.700,00
digitalni pristup 155 Mbit/s 23.400,00 23.400,00


Mjesečna pretplata za najam voda na neodređeno vrijeme (min. 1 godina) u mreži HT-a:

Vrsta pristupa: Između dvije točke unutar naseljenog mjesta
[KM]
Između dvije točke iste mrežne skupine
do 50 km udaljenosti
[KM]
Između dvije točke različitih mrežnih skupina
do 150 km udaljenost
[KM]
Između dvije točke različitih mrežnih skupina
preko 150 km udaljenosti
[KM]
analogni dvožični pristup 290,16 462,15 707,85 707,85
analogni četverožični pristup 388,44 601,38 907,92 907,92
digitalni pristup 64 kbit/s 210,60 585,00 877,50 1.053,00
digitalni pristup 128 kbit/s 245,70 873,99 1.228,50 1.404,00
digitalni pristup 256 kbit/s 351,00 1.125,54 1.836,90 2.106,00
digitalni pristup 512 kbit/s 491,40 1.825,20 2.714,40 3.065,40
digitalni pristup 1024 kbit/s 760,50 2.199,60 4.446,00 5.382,00
digitalni pristup 2 Mbit/s 936,00 3.100,50 6.552,00 7.839,00
digitalni pristup 34 Mbit/s 3.510,00 20.738,25 30.303,00 38.610,00
digitalni pristup 155 Mbit/s 8.190,00 59.202,00 75.699,00 96.525,00


Mjesečna pretplata za najam voda na neodređeno vrijeme (min. 1 godina) na međuoperatorskoj razini:

Vrsta pristupa: Između dvije točke unutar naseljenog mjesta
[KM]
Između dvije točke iste mrežne skupine
do 50 km udaljenosti
[KM]
Između dvije točke različitih mrežnih skupina
do 150 km udaljenost
[KM]
Između dvije točke različitih mrežnih skupina
preko 150 km udaljenosti
[KM]
analogni dvožični pristup 269,10 678,60 1.170,00 1.404,00
analogni četverožični pristup 269,10 678,60 1.170,00 1.404,00
digitalni pristup 64 kbit/s 234,00 585,00 877,50 1.053,00
digitalni pristup 128 kbit/s 397,80 912,60 1.228,50 1.404,00
digitalni pristup 256 kbit/s 561,60 1.415,70 1.836,90 2.106,00
digitalni pristup 512 kbit/s 725,40 1.825,20 2.714,40 3.065,40
digitalni pristup 1 Mbit/s 1.123,20 2.199,60 4.446,00 5.382,00
digitalni pristup 2 Mbit/s 1.404,00 3.100,50 6.552,00 7.839,00
digitalni pristup 34 Mbit/s 7.371,00 21.060,00 30.303,00 38.610,00
digitalni pristup 155 Mbit/s 15.327,00 59.202,00 75.699,00 96.525,00


Pretplata za najam voda na određeno vrijeme

Vremenski period: Cijena
Do 10 dana 140% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Od 10 do 30 dana 125% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Od 1 do 3 mjeseca 115% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Od 3 do 6 mjeseci 110% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Napomena:
Korištenje usluge na određeno vrijeme se obračunava tako da se mjesečna pretplata za najam voda na neodređeno vrijeme uvećana za navedeni iznos podijeli s 30 i pomnoži s brojem dana korištenja usluge

 

Najam uređaja na strani korisnika u vlasništvu HT-a MOSTAR

Vrsta pristupa: Cijena po uređaju [KM]
do 128 kbit/s, po uređaju 98,28
do 2 Mbit/s, po uređaju 286,65
do 34 Mbit/s, po uređaju prema ugovoru


Izmjena lokacije jedne priključne točke

Za najam voda: Cijena [KM]
Unutar naseljenog mjesta 40% cijene priključka
Izvan naseljenog mjesta 100% cijene priključka
U drugu državu 100% cijene priključka

Za izmjenu kapaciteta iznajmljenog voda uz nepromijenjene lokacije potrebno je sklapanje Ugovora za mjesečni zakup. Korisnik plaća razliku u cijeni uspostave ranije korištenog i traženog voda prema važećem cjeniku.

Za korisnike interkonekcije koji koriste kapacitet 2 Mbps primjenjuje se popust u iznosu od 10%.
U cijene je uračunat PDV.

Priključna pristojba, mjesečna pretplata i najam terminalne opreme za najam voda na neodređeno vrijeme (min. 1 godina)

 
Vrsta voda: Priključna pristojba [KM] Mjesečna pretplata [KM] Mjesečni najam terminalne opreme [KM]
analogni dvožični pristup 936,00 1.684,80 -
analogni četverožični pristup 936,00 1.684,80 -
digitalni pristup 64 kbit/s 936,00 1.263,60 140,40
digitalni pristup 128 kbit/s 1.170,00 1.684,80 140,40
digitalni pristup 256 kbit/s 1.404,00 2.527,20 140,40
digitalni pristup 512 kbit/s 1.872,00 3.678,48 140,40
digitalni pristup 1 Mbit/s 2.691,00 6.458,40 140,40
digitalni pristup 2 Mbit/s 3.510,00 9.406,80 140,40
digitalni pristup 34 Mbit/s 11.700,00 46.332,00 na upit
digitalni pristup 155 Mbit/s 23.400,00 71.042,40 na upit

 

 
Cijena usluge najma vodova u međunarodnom prometu sastoji se od priključne pristojbe, mjesečne naknade za zakup voda i mjesečne naknade za zakup terminalne opreme (samo za digitalne vodove).
 
Cijena međunarodne veze je jedinstvena i podrazumijeva dio do BiH granice. Na cijene iz cjenika se dodaje dio koji pripada stranim operaterima. HT može ugovoriti zakup cijele (end-to-end) veze. U tom slučaju ukupna cijena zakupa računa se tako da se na HT cijenu međunarodne veze doda važeća cijena veze druge države ili država kroz koje veza prolazi do lokacije krajnjeg korisnika u odredišnoj državi.

Najam vodova na određeno vrijeme
Vremenski period: Cijena
Do 10 dana 140% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Od 10 do 30 dana 130% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Od 1 do 3 mjeseca 120% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Od 3 do 12 mjeseci 110% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Od 2 do 3 godine 90% cijene zakupa na neodređeno vrijeme
Od 3 do 5 godina 80% cijene zakupa na neodređeno vrijeme

Na ove cijene obračunava se PDV 17%