Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Roaming DAN i Roaming 5 dana

Želite bezbrižnu komunikaciju kada ste u zemljama regije? Aktivirajte opciju Roaming Dan/5 dana i bezbrižno razgovarajte, šaljite poruke i surfajte u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori.

Postpaid korisnici koji aktiviraju tarifnu opciju Roaming DAN/5 dana imaju mogućnost, uz određenu naknadu, povoljnije koristi usluge HT ERONET-a kada se nalaze u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori.

  Korisnik se nalazi u Hrvatskoj,
Srbiji, Makedoniji ili Crnoj Gori
Naknada za 1 dan (24 sata) korištenja 1,50 KM
Naknada za 5 dana (120 sati) korištenja 3,50 KM
Cijena odlaznih poziva prema BiH (+387),
Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji ili Crnoj Gori
0,30 KM/min
Cijena poziva prema ostalim destinacijama 1,40 KM/min
Cijena sms poruke prema svim destinacijama 0,11 KM/poruka
Cijena prijenosa podataka (data promet) 0,18 KM/MB

 

U cijene je uračunat PDV.

Obračunska jedinica za odlazne pozive iznosi 60 sekundi, za prijenos podataka je 10 kB, a slanje SMS-a se naplaćuje prema poslanoj poruci.

Postpaid poslovni korisnici opciju mogu aktivirati USSD kodom *555*4#, na prodajnom mjestu ili putem prodajnog predstavnika (KAM/MAM)  potpisivanjem obrasca „Zahtjev za dodatne usluge“.

Aktivacija tarifne opcije je moguća uz sve postpaid tarifne modele za poslovne korisnike.

Korisnik u jednom mjesecu može više puta aktivirati tarifnu opciju.

Detaljnije informacije o USSD izborniku i uvjetima korištenja saznajte ovdje, a zahtjev za aktivaciju USSD izbornika zatražite od našeg prodajnog osoblja putem Kontakti