Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Stanje računa

Iznos trenutne potrošnje

Postpaid korisnici mogu, jednostavno i u svako doba, provjeriti stanje svoje trenutne potrošnje slanjem SMS poruke.

Sadržaj poruke RAC ili RACUN potrebno je poslati na broj 063 4994.

Ovu uslugu moguće je koristiti i iz roaminga, i to na isti način (nije potrebno unositi predbroj 00387).

Troškovi napravljeni u roamingu često se obračunavaju sa zakašnjenjem od nekoliko dana zbog odgode obračuna od strane roaming partnera. Stoga je moguće da prikazana trenutna potrošnja odstupa od stvarne.

Cijena poruke je 0,11 KM (uključen PDV).