Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Roaming

Roaming je usluga koja vam omogućuje da svoju HT ERONET SIM karticu koristite i u mrežama drugih operatora u inozemstvu s kojima HT ERONET ima roaming ugovore.