Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

MI dokup prometa

 

Mobilni Internet
Dokup 150MB

Mobilni Internet
Dokup 1GB

Mobilni Internet
Dan

Naknada za korištenja sa PDV-om (KM)

1,50

3,00

3,00

Uključeno u naknadu unutar HT ERONET mobilne mreže

150 MB

1 GB (1024 MB)

5 GB (5120 MB)

Trajanje

do isteka prometa / kraj obračunskog razdoblja

do isteka prometa / 5 dana (120 sati)

1 dan (24 sata)

Brzina nakon potrošenog uključenog prometa unutar HT ERONET mobilne mreže

64/128/256kbit/s

Cijena prijenosa podataka  unutar HT ERONET mobilne mreže nakon potrošenog uključenog prometa u naknadu (KM/MB)

0,00 KM

Pristupna točka (APN)

web.eronet.ba

Obračunska jedinica

10kB

Maksimalna moguća brzina prijenosa podataka (teoretska)

21 Mbit/s (download) / 5,76Mbit/s (upload)

 

  • Količina podataka uključena u naknadu se ne može iskoristiti u roamingu.
  • Usluge u roamingu se naplaćuju po roaming cjeniku.
  • Cijena je ista za upload i download.
 
Privatni postpaid korisnici dokup mobilnog interneta mogu aktivirati USSD kodom *555*5#.  Aktivacija je moguća uz sve postpaid tarifne modele za privatne korisnike. Korisnik u jednom mjesecu može više puta dokupiti mobilni internet.
 
Postpaid poslovni korisnici dokup mogu aktivirati USSD kodom *555*5#, kao i na prodajnom mjestu ili putem prodajnog predstavnika (KAM/MAM) potpisivanjem odgovarajućeg obrasca.
Aktivacija je moguća uz sve postpaid tarifne modele za poslovne korisnike. Korisnik u jednom mjesecu može više puta dokupiti mobilni internet.
Detaljnije informacije o USSD izborniku i uvjetima korištenja saznajte ovdje, a zahtjev za aktivaciju USSD izbornika zatražite od našeg prodajnog osoblja putem Kontakti
 
 

Uvjeti korištenja tarifne opcije Mobilni internet dan

Uvjeti korištenja tarifne opcije mobilni internet dokup 150MB i mobilni internet dokup 1GB