Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Mobilni internet

Imate li potrebu za internetom
i kad niste u uredu?

Mobilni internet je pravo rješenje za Vas!

M2M
tarife

MI tarife s neograničenim prometom

Mi dokup
prometa

Aktivirajte tarifne modele
M2M XXS, M2M S, M2M M ili M2M L

<opširnije>

MI 200 i MI 500 mogu se koristiti isključivo uz govorne tarife. MI (SM, M, L, XL) se mogu koristiti uz govorne tarife ili zasebno na prijenosnom ili tablet računalu.

<opširnije>

 

Aktivirajte dodatnih 150MB,
1GB ili Internet Dan

<opširnije>

Za poslovne korisnike sa više priključaka mobilnog interneta u ponudi su timske MI tarife.