Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Tarifni modeli za ISP-ove

Tarifnih modeli za ISP-ove definiraju način na koji HT Eronet drugim ISP-ovima nudi svoje resurse za pružanje internet usluga.

Internet Service Provideri (ISP) mogu pružati internet usluge koristeći resurse HT Eroneta (Operatora). Tarifni modeli za ISP-ove definiraju raspodjelu prihoda između ISP-a i Operatora. Postoje dva načina naplate usluge:

  • korisnik plaća kompletnu uslugu putem telefonskog računa (Operator i ISP dogovaraju raspodjelu prihoda međusobnim ugovorom)
  • korisnik plaća samo pristup do ISP-a putem telefonskog računa (ISP naplaćuje Internet uslugu posebno, u skladu sa svojim cjenikom)