Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Stalan pristup internetu

Usluga stalni pristup internetu podrazumijeva stalni pristupni vod bez ograničenja prometa. 

     

Poslovni
korisnici

Obrazovne 
ustanove

 

Veliki korisnik je usluga stalnog pristupa internetu namijenjena poslovnim korisnicima zbog intenzivne poslovne komunikacije imaju potrebu za 24-satnom prisutnošću na internetu.
 
Obrazovnim ustanovama se odobrava 50% popusta na cijenu mjesečne pretplate usluge stalnog pristupa internetu bez obzira na vrijeme trajanja ugovora, a priključenje usluge i najam terminalne opreme se ne naplaćuje.