Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Cjenik DUO Office paketa

Mjesečna pretplata

  Telefon + internet
DUO Office Start 33,93 KM
DUO Office Start+ 47,97 KM

Cjenik mjesečne naknade za internet opcije
uz DUO Office pakete

Naknada Mjerna jedinica cijena s PDV-om (KM)
Internet opcija uz DUO Office Start paket
do 12288/768 kbit/s
mjesečno 11,70 KM
Internet opcija uz DUO Office Start+ paket
do 50/4 Mbit/s
mjesečno 4,68 KM

DUO Office Start i DUO Office Start+
- priključna pristojba i najam modema 

  na neodređeno na 12 mjeseci na 24 mjeseca
Telefonski priključak 23,40 KM 1,17 KM 1,17 KM
ADSL/VDSL priključak 1,17 KM 1,17 KM 1,17 KM
Mjesečni najam
modema
5,85 KM 1,17 KM 1,17 KM