Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Cjenik usluge kolokacija poslužitelja

Cijena usluge Kolokacija poslužitelja sastoji se od mjesečne pretplate za fizički smještaj poslužitelja u ormaru (rack izvedba) i mjesečne pretplate za brzinu pristupa internetu i/ili privatnoj mreži neograničenog prometa (flat rate) za brzine 4 Mbit/s i veće.

Fizički smještaj Mjesečna pretplata [KM]
do 5 jedinica ormara, po jedinici ormara 52,65
od 6 do 15 jedinica ormara, po jedinici ormara 47,39
od 16 i više jedinica ormara, po jedinici ormara 39,49
1 ormar * 1.137,24
Pristup Mjesečna pretplata [KM]
Pristup internetu** 50% cijene mjesečne pretplate za uslugu Veliki korisnik za odgovarajuću brzinu
Pristup privatnoj mreži** 50% cijene mjesečne pretplate za uslugu Privatna mreža – stalni pristup za odgovarajuću brzinu

 

*1 ormar se sastoji od cca. 36 U (jedinica) ormara.
** pristup neograničenog prometa za brzine jednake ili veće od 4 Mbit/s

U cijene je uračunat PDV.

Popusti na ukupnu cijenu usluge Kolokacija poslužitelja:

  • popust od 5% uz ugovor na 12 mjeseci
  • popust od 15% uz ugovor na 24 mjeseca

 

Za dodatne informacije nazovite besplatan broj podrške za poslovne korisnike 0800 88 000.