Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Kolokacija poslužitelja

Za sigurno i bezbrižno poslovanje - sigurna pohrana podataka te brz i zaštićen pristup korisničkim podacima.

Ukoliko želite uštedjeti na ulaganjima u održavanje te tehničku i sigurnosnu raspoloživost svojih poslužitelja (servera), usluga Kolokacija poslužitelja (servera) je ono što Vam je potrebno. Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima, a omogućava smještaj poslužitelja (servera) u posebno tehnički opremljenom prostoru HT Eronet data centra, te njihovo spajanje na internet i/ili na privatnu mrežu realiziranu unutar HT Eronet mreže.

Usluga Kolokacija poslužitelja uključuje smještaj poslužitelja u primjerenom tehničkom prostoru data centra sljedećih karakteristika:

 • redundantna klimatizacija
 • neprekidno napajanje (UPS, agregat)
 • fizička i tehnička zaštita (kontrola pristupa, videonadzor i vatrodojavni sustavi)
 • svakodnevni nadzor 24 sata (napajanja, klimatizacije)
 • fizički i konzolni pristup kolociranoj opremi 
 • mogućnost fizičkog pristupa radnim danom od 7.30 do 16 sati
 
te uslugu povezivanja poslužitelja na internet i/ili privatnu mrežu Pretplatnika realiziranu unutar HT Eronet mreže sljedećih karakteristika:
 
 • izbor mreže na koju se povezuje: internet i/ili privatna mreža
 • izbor brzine pristupa
 • neograničeni promet (flat rate)
 • statička IP adresa
 • udaljeni konzolni pristup
 
Usluga Kolokacija poslužitelja se sastoji od dvije komponente: fizičkog smještaja u ormaru (rack), definirana jedinicama ormara (rack unit) i brzine pristupa internetu i/ili pristupa privatnoj mreži neograničenog prometa (flat rate).