Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Cjenik

Mjesečna naknada za broj virtualnih računala uključenih u DRaaS uslugu Jedinična cijena [KM]
Virtualno računalo
29,25
Mjesečna naknada za vCPU Jedinična cijena [KM]
1 GHz 2,69
Mjesečna naknada za RAM Jedinična cijena [KM]
1 GB RAM 4,68
Mjesečna naknada za diskovni prostor u Cloud DRaaS usluzi  Cijena po disku [KM]
HDD Basic, 50 GB 8,78
HDD Fast, 50 GB 17,55
Mjesečna naknada za brzinu prijenosa podataka* Cijena  [KM]
20 Mbit/s 122,85
50 Mbit/s 257,4
100 Mbit/s 473,85

* Inicijalno dodijeljena brzina prijenosa podataka je 10 Mbit/s

Sve cijene su s PDVom.