Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Cjenik

Mjesečna naknada za diskovni prostor u Cloud Backup usluzi Jedinična cijena [KM]
Diskovni prostor od 50 GB
8,78
Mjesečna naknada za broj računala za koje se vrši sigurnosna pohrana (po računalu) Jedinična cijena [KM]
Backup s Veeam Agentom (desktop verzija Windows/Linux operativnog sustava) 7,61
Backup s VBR softverom (VMware/Hyper-V virtualna računala) 15,21
Backup s Veeam Agentom (serverska verzija Windows/Linux operativnog sustava) 22,23
Mjesečna naknada za brzinu prijenosa podataka* Cijena [KM]
20 Mbit/s 122,85
50 Mbit/s 257,4
100 Mbit/s 473,85

* Inicijalno dodijeljena brzina prijenosa podataka je 10 Mbit/s

Sve cijene su s PDVom.