Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Analogni telefonski priključak

Analogni (klasični) telefonski priključak korisniku omogućava komunikaciju s cijelim svijetom, širenje kontakata i razmjenjivanje informacija.

Priključenje

Cjenik priključne pristojbe

Priključna pristojba Analogni priključak ISDN priključak
Prvi priključak, na neodređeno 23,40 146,25
Drugi priključak, na neodređeno 23,40 -
Treći i svaki naredni priključak, na neodređeno 17,55 -
Priključenje 2-9 (uključivo) priključaka - 81,90
Priključenje 10. i svakog narednog priključka - 1,17
Priključak, uz ugovor na 12 mjeseci 1,17 81,90
Priključak, uz ugovor na 24 mjeseca 1,17 1,17
Obitelji poginulih branitelja i sve invalide od 40 do 100 stupnjeva invalidnosti 1,17 -
Posebne djelatnosti (vjerske zajednice, humanitarne organizacije i sl.), na neodređeno 23,40 -
Privremeno priključenje (do 6 mjeseci) 105,30 -
Privremeno priključenje (do 10 dana) 58,50 81,90
Kućne telefonske centrale (po vodu) 175,50 -
Prelazak iz privremenog statusa u trajni, za vrijeme trajanja privremenog statusa - 64,35
Zamjena analognog sa ISDN BRA priključkom, ugovor na neodređeno - 81,90
Zamjena analognog sa ISDN BRA priključkom, ugovor na 12/24 mjeseca - 1,17
Zamjena 2 analogna sa ISDN BRA priključkom - 58,50
Dodatni MSN (višestruki pretplatnički broj) - 17,55

 

U cijene je uključen PDV.

Pretplata

Mjesečna pretplata

  Osnovni*
(za poslovne korisnike)
Super 50 plus Business Business pro
Analogni 19,14 KM 25,74 KM 57,33 KM 92,43 KM
ISDN BRA standard 23,40 KM 31,59 KM 64,35 KM 99,45 KM
ISDN BRA komfor 29,25 KM 37,44 KM 70,20 KM 105,30 KM

 

*u mjesečnu pretplatu za OSNOVNI tarifni model uključeno je 100 besplatnih minuta unutar vlastite fiksne mreže; za humanitarne organizacije, vjerske zajednice i sl. mjesečna pretplata za OSNOVNI tarifni model uz analogni telefonski priključak je 17,43 KM(s PDV-om).

 

Opcije cjenika mjesečne pretplate

Pretplata za Cijena [KM]
Dvojnik, po priključku 5,15
Povlaštene korisnike, po priključku 4,91
Povlaštene korisnike - dvojnik, po priključku 3,39
Socijalne i ugrožene kategorije korisnika 4,20
Privremeni tel. priključak (najdulje 6 mjeseci) - mjesečna 58,50
Privremeni priključak voda ili kanala 64 kbit/s (do 10 dana) - dnevna 11,70
Serijski priključak (PBX), po vodu ili kanalu 64 kbit/s 16,36
Kućnu pretplatničku centralu, po vodu ili kanalu 64 kbit/s 16,36
Kućnu centralu s prolaznim biranjem, po vodu ili kanalu 64 kbit/s 5,85
Kućnu centralu s prol. biranjem, do 10 sporednih priključaka, mjesečno 11,70
Kućnu centralu s prolaznim biranjem, do 100 sporednih priklj, mjesečno 58,50
Kućnu centralu s prol. biranjem, do 1000 sporednih priklj, mjesečno 585,00
Telefon ili sporednu postaju vezane preko kućne centrale, 
dvije različite osobe, po priključku
23,40

 

U cijene je uključen PDV.

Cjenik poziva

Poziv / Cijene [KM/min] Osnovni SUPER 50 plus BUSINESS BUSINESSpro
Unutar županije prema fiksnoj mreži HT ERONETA-a 0,056 0,056 0,056 0,056
Unutar županije prema ostalim fiksnim mrežama u BiH 0,056 0,056 0,056 0,056
Međužupanijski prema fiksnoj mreži HT ERONETA-a 0,056 0,056 0,056 0,056
Međužupanijski prema ostalim fiksnim mrežama u BiH 0,056 0,056 0,056 0,056
Prema mobilnoj mreži HT ERONET-a 0,199 0,199 0,199 0,199
Prema ostalim mobilnim mrežama u BiH 0,293 0,293 0,293 0,293
Hrvatska (fiksna / mobilna) 0,351 / 0,644 0,351 / 0,644 0,351 / 0,644 0,351 / 0,644
Srbija (fiksna / mobilna) 0,474/0,644 0,474 / 0,644 0,474 / 0,644 0,474 / 0,644
Crna Gora (fiksna / mobilna) 0,474/0,644 0,474 / 0,644 0,474 / 0,644 0,474 / 0,644
Makedonija (fiksna / mobilna) 0,807 0,807 0,690 0,690
Slovenija (fiksna / mobilna) 0,807 0,807 0,690 0,690
EU1 (fiksna / mobilna) 0,807 0,807 0,690 / 0,807 0,690 / 0,807
EU2 (fiksna / mobilna) 0,807 0,807 0,690 / 0,807 0,690 / 0,807
Svijet1 (fiksna / mobilna) 1,046 1,046 1,046 0,924 / 1,046
Svijet2 (fiksna / mobilna) 1,046 1,046 1,046 0,924 / 1,046
Sateliti 11,688 11,688 11,688 11,688

 

U cijene je uključen PDV.

Promjene

Telefonski priključak - Cjenik promjena u korisničkom odnosu

Vrsta promjene:   Analogni
priključak
ISDN
Ponovno uključenje privremeno isključene korisničke terminalne opreme na zahtjev korisnika, ili zbog nepravovremenog plaćanja računa   23,40 23,40
Izmjena pozivnog broja na zahtjev korisnika, po MSN-u   29,25 29,25
Dodjela željene numeracije (ako postoji mogućnost), jednokratno   23,40 23,40
Dodatno unošenje u telefonski imenik na zahtjev pretplatnika, po MSN-u   17,55 17,55
Zamjena terminalne opreme radi kvarova usljed nepravilnog korištenja   troškovi troškovi
Zamjena terminalne opreme radi kvarova usljed greške ili više sile   besplatno besplatno
Tajni broj - zabrana za informacije i telefonski imenik   besplatno besplatno
Promjena osobnih podataka o korisniku   2,93 2,93
Promjena adrese za dostavu računa, po korisničkom odnosu   2,93 2,93
Zamjena ISDN priključka za analogni priključak   - 40,95
Zamjena ISDN priključka za analogni priključak uz priključenje ADSL-a   - 5,85

 

U cijene je uključen PDV.