Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Telefonski priključak

Usporedite i odaberite onaj priključak koji vam odogovara po svojim mogućnostima i dodatim uslugama. Za sve telefonske priključke možete odabrati neku od tarifa ovdje.

Analogni priključak

OFFICEBOX

Namijenjen korisnicima koji imaju potrebu za telefonskim priključkom, bez povećane potrebe za pozivima prema susjednim državama, Europi ili svijetu.

< opširnije >

OFFICEBOX omogućuje korištenje govorne usluge fiksne mreže u područjima u kojima nema tehničke mogućnosti za priključenje fiksne telefonske linije.

< opširnije >

ISDN BRA standard
ISDN BRA komfor
ISDN PRA