Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Business

BUSINESS je namijenjen korisnicima koji imaju povećanu potrebu za pozivima prema fiksnim mrežama u svijetu i BiH.

Uključeno u pretplatu

  • 100 minuta za pozive prema fiksnim mrežama u svijetu (u pozive prema svijetu ubrajaju se i pozivi prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori)
  • 100 minuta za pozive prema fiksnim mrežama u BiH
  • 3 broja unutar fiksne HT ERONET mreže za pozive 0 KM/min uz naplatu uspostave poziva 0,59 KM/pozivu (ne vrijedi za ISDN priključak)
  • dodatne usluge: prikaz broja, konferencijska veza, preusmjeravanje poziva...

Mjesečna pretplata

 

  Business pro Business Super 50 plus Osnovni*
Analogni 92,43 KM 57,33 KM 25,74 KM 19,14 KM**
ISDN BRA standard 99,45 KM 64,35 KM 31,59 KM 23,40 KM
ISDN BRA komfor 105,30 KM 70,20 KM 37,44 KM 29,25 KM

 

*u mjesečnu pretplatu za OSNOVNI tarifni model uključeno je 100 besplatnih minuta unutar vlastite fiksne mreže
**za humanitarne onrganizacije, vjerske zajednice i sl. mjesečna pretplata za OSNOVNI tarifni model uz analogni telefonski priključak je 17,43 KM.

 

U cijene je uključen PDV.

Cjenik poziva

Poziv / Cijene [KM/min] Osnovni Basic SUPER 50 plus BUSINESS BUSINESSpro
Prema svim fiksnim mrežama u BiH 0,056 0,041 0,056 0,056 0,056
Prema mobilnoj mreži HT ERONET-a 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199
Prema ostalim mobilnim mrežama u BiH 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252
Hrvatska (fiksna / mobilna) 0,351/0,644 0,351/0,644 0,351/0,644 0,351/0,644 0,351/0,644
Srbija (fiksna / mobilna) 0,474/0,644 0,474/0,644 0,468/0,644 0,468/0,644 0,468/0,644
Crna Gora (fiksna / mobilna) 0,474/0,644 0,474/0,644 0,468/0,644 0,468/0,644 0,468/0,644
Makedonija (fiksna / mobilna) 0,807 0,807 0,807 0,690 0,690
Slovenija (fiksna / mobilna) 0,807 0,807 0,807 0,690 0,690
Prema ostalim europskim zemljama
(fiksna / mobilna)
0,807 0,807 0,807 0,690 / 0,807 0,690 / 0,807
Prema izvaneuropskim zemljama (svijet)
(fiksna / mobilna)
1,046 1,046 1,046 1,046 0,924 / 1,046

 

U cijene je uključen PDV.