Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Tarifni modeli

Usporedite opcije i cijene na svim tarifnim modelima
i odaberite onu koja vam najviše odgovara.

     

Business Pro

 

Business

 

Super 50 plus

 

Osnovni

BUSINESS je namijenjen korisnicima koji imaju povećanu potrebu za pozivima prema fiksnim mrežama u svijetu i BiH.
 

 • 200 minuta za pozive prema fiksnim mrežama u svijetu
 • 200 minuta za pozive prema fiksnim mrežama u BiH
 • 5 fiksnih brojeva s kojima se može razgovarati besplatno
 • mnoštvo dodatnih usluga

< opširnije >
 

BUSINESS je namijenjen korisnicima koji imaju povećanu potrebu za pozivima prema fiksnim mrežama u svijetu i BiH.
 

 • 100 minuta za pozive prema fiksnim mrežama u svijetu
 • 100 minuta za pozive prema fiksnim mrežama u BiH
 • 3 fiksna broja s kojima se može razgovarati besplatno
 • mnoštvo dodatnih usluga

< opširnije >
 

SUPER 50 plus je namijenjen korisnicima koji imaju povećanu potrebu za pozivima prema Europi.
 

 • 50 minuta za pozive prema fiksnim mrežama u Europi
 • besplatni pozivi vikendom
 • 3 fiksna broja s kojima se može razgovarati besplatno
 • mnoštvo dodatnih usluga


< opširnije >

 

OSNOVNI je namijenjen korisnicima koji imaju potrebu za telefonskim priključkom, bez povećane potrebe za pozivima prema susjednim državama, Europi ili svijetu.

< opširnije >