Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Fiksna telefonija

     

Telefonski
priključak

Tarifni
modeli

Internet
i telefon

Analogni priključak je osnovni priključak s jednim telefonskim brojem. OFFICEBOX, rješenje za područja u kojima nema tehničke mogućnosti za priključenje fiksne telefonske linije.

< više o priključcima >

Uz telefonski priključak možete odabrati tarifni model prema svojim potrebama. Ako imate povećanu potrebu za pozivima prema susjednim državama, Europi ili svijetu, u ponudi su odgovarajući tarifni modeli.
< usporedba tarifa >
Jednostavno je. Telefon i Internet u jednom paketu. DUO paketi objedinjuju tarifne modele i ADSL pristup internetu po povoljnijoj cijeni. Odaberite paket koji vam najbolje odgovara i koji vam najviše štedi.
< DUO paketi >