Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Paketi usluga

Korisnicima Net Phone usluge na raspolaganju su brojne osnovne i napredne usluge grupirane u pakete. Svaki korisnički račun uključuje paket usluga Standard. Korisnik može za željeni broj korisničkih računa zatražiti Premium paket usluga ili dodatnu uslugu Govorna pošta.

Naziv usluge

STANDARD

STANDARD + GOVORNA POŠTA

PREMIUM

Skraćeno biranje

+

+

+

Glazba za vrijeme čekanja

+

+

+

Brzo biranje – korporativno

+

+

+

Korisničke grupe

+

+

+

Traži me

+

+

+

Zabrana odlaznih poziva

+

+

+

Prolazno biranje (DID i DOD)

+

+

+

Govorni portal

+

+

+

Bez glazbe za vrijeme čekanja

+

+

+

Brzo biranje – osobno

+

+

+

Prikaz broja i imena pozivatelja

+

+

+

Zabrana prikaza broja pozivatelja po pozivu

+

+

+

Poziv na čekanju

+

+

+

Stavljanje poziva na čekanje

+

+

+

Parkiranje poziva

+

+

+

Preuzimanje parkiranih poziva

+

+

+

Preuzimanje poziva unutar grupe

+

+

+

Prikaz podataka o pozivu

+

+

+

Prijenos poziva

+

+

+

Konferencija do 3 sudionika – unutar tvrtke

+

+

+

Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća

+

+

+

Preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja

+

+

+

Bezuvjetno preusmjeravanje poziva

+

+

+

Popis poziva

+

+

+

Pozivanje posljednjeg biranog broja

+

+

+

Telefonski imenik (popis kontakata)

+

+

+

Trajanje zvonjave

+

+

+

Uzvrati poziv

+

+

+

Ne smetaj

+

+

+

Kodovi za autorizaciju

+

+

+

Osobni portal

+

+

+

Povezane linije

.

.

+

Izravno preuzimanje poziva

.

.

+

Klikni za poziv s portala i telefona

.

.

+

Prikaz broja pozivatelja po pozivu

.

.

+

Različita zvonjava

.

.

+

Funkcijske tipke

.

.

+

Račvanje poziva

.

.

+

Simultano zvonjenje

.

.

+

Zabrana odlaznih poziva na telefonu

.

.

+

Ponovno pozivanje u slučaju zauzeća

.

.

+

Konferencija do n sudionika – preko portala

.

.

+

Govorna pošta

.

+

+

Indikator govorne pošte

.

+

+

Selektivno odbijanje poziva . . +
Selektivno preusmjeravanje poziva . . +

  

Svim korisnicima Net Phone usluge je na raspolaganju i usluga Fax to Email koja omogućava primanje faks poruka na e-mail adresu. Preduvjet za korištenje usluge Fax to Email je usluga Govorna pošta, za koju se u tom slučaju ne plaća mjesečna naknada.  Za korištenje usluga Traži me i Fax to Email potreban je po jedan korisnički račun (telefonski broj).

Dodatne usluge mogu se koristiti na različite načine: upotrebom kratkih kodova, izbornika na IP telefonima, putem osobnog portala ili su instalirane kao zasebne aplikacije. Korištenje pojedinih usluga ovisi o vrsti telefona (analogni telefon ili jedan od modela IP telefona).