Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Paketi usluga

Korisnicima Net Phone usluge na raspolaganju su brojne osnovne i napredne usluge grupirane u pakete. Svaki korisnički račun uključuje paket usluga Standard. Korisnik može za željeni broj korisničkih računa zatražiti Premium paket usluga ili dodatnu uslugu Govorna pošta.

Naziv usluge

STANDARD

STANDARD + GOVORNA POŠTA

PREMIUM

Prikaz broja i imena pozivatelja

+

+

+

Skraćeno biranje

+

+

+

Zabrana prikaza broja pozivatelja

+

+

+

Prikaz broja pozivatelja po pozivu

+

+

+

Poziv na čekanju

+

+

+

Konferencija do 3 sudionika

+

+

+

Preusmjeravanje poziva

+

+

+

Pozivanje posljednjeg biranog broja

+

+

+

Uzvrati poziv

+

+

+

Prijenos poziva

+

+

+

Administratorski portal

+

+

+

Zabrane odlaznih poziva

+

+

+

Popis poziva

+

+

+

Osobni portal

+

+

+

Govorni portal

+

+

+

Traži me

+

+

+

Brzo biranje

+

+

+

Ne smetaj

+

+

+

Preuzimanje poziva unutar grupe

+

+

+

Glazba za vrijeme čekanja za grupu

+

+

+

Govorna pošta

.

+

+

Indikator govorne pošte

.

+

+

Izravno preuzimanje poziva

. .

+

Parkiranje poziva

. .

+

Povezane linije

. .

+

Račvanje poziva

. .

+

Različita zvonjava

. .

+

Funkcijske tipke

. .

+

Istovremeno zvonjenje

. .

+

Pozivanje u slijedu

. .

+

Konferencija do n sudionika preko portala

. .

+

Kodovi za autorizaciju

. .

+

Selektivno prihvaćanje poziva

. .

+

Selektivno odbijanje poziva

. .

+

Selektivno preusmjeravanje poziva

.

.

+

Nadređeni i nadređeni pomoćnik

.

.

+

Prethodna najava

.

.

+

Glazba za vrijeme čekanja

.

.

+

  

Korisnicima Net Phone usluge na raspolaganju su i usluge Fax to Email i Automatski posrednik.

Automatski posrednik je usluga koja omogućava emitiranje pozdravne govorne poruke i preusmjeravanje dolaznih poziva na definirane telefonske brojeve odabirom opcija govornog izbornika. 

Za usluge Traži me, Fax to Emaili Automatski posrednik, pored cijene mjesečne naknade, plaća se i mjesečna pretplata za telefonski broj putem kojega se pojedina usluga koristi.

Opis dodatnih usluga