Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Modeli usluge

Net Phone dolazi u više različitih izvedbi.

Net Phone

Net Phone predstavlja osnovni oblik pružanja usluge i omogućuje spajanje 5 i više telefonskih brojeva.

Prednosti:

 • besplatni razgovori između svih lokacija tvrtke u Net Phone mreži
 • povoljnije telefoniranje po Net Phone tarifi
 • skraćeno biranje (kućni broj/lokal) između svih lokacija
 • mogućnost spajanja analognih ili IP telefonskih uređaja
 • Svaki korisnik telefona dobiva svoj korisnički račun s kojim pristupa Osobnom portalu za administraciju usluge.
 • Svaki korisnički račun uključuje paket usluga Standard.
 • Korisnik može za željeni broj korisničkih računa zatražiti Premium paket usluga ili dodatnu uslugu Govorna pošta .
Net Phone model usluge mogu koristiti korisnici jedne od sljedećih pristupnih usluga: Privatna mreža - stalni pristup, Govorna mreža - stalni pristup i Veliki korisnik (stalni pristup internetu).

Net Phone Start

Net Phone Start je namijenjen manjim tvrtkama ili podružnicama koje Net Phone usluzi pristupaju preko ADSL-a. Omogućuje spajanje do 4 telefonska broja. Spajanje 2 analogna telefona je uključeno u cijenu sluge. Za spajanje dodatnog broja telefona (do 4) moguć je najam dodatnog analognog adaptera ili IP telefona.

Prednosti:

 • besplatni razgovori između svih lokacija tvrtke u Net Phone mreži
 • povoljnije telefoniranje po Net Phone tarifi
 • skraćeno biranje (kućni broj/lokal) između svih lokacija
 • mogućnost spajanja analognih ili IP telefonskih uređaja
 • Svaki korisnik telefona dobiva svoj korisnički račun s kojim pristupa Osobnom portalu za administraciju usluge.
 • Svaki korisnički račun uključuje paket usluga Standard.
 • Korisnik može za željeni broj korisničkih računa zatražiti Premium paket usluga ili dodatnu uslugu.
 • Govorna pošta
Net Phone Start mogu koristiti korisnici jedne od sljedećih pristupnih usluga: Privatna mreža - udaljeni ADSL pristup, ADSL pristup internetu i Multi office.

Net Phone Plus

Net Phone Plus je namijenjen tvrtkama ili podružnicama koje Net Phone usluzi pristupaju preko ADSL-a. Omogućuje spajanje od 5 do 8 telefonskih brojeva. Ovisno o vrsti telefona koji se koriste potreban je najam dodatnog analognog adaptera ili IP telefona.

Prednosti:

 • besplatni razgovori između svih lokacija tvrtke u Net Phone mreži
 • povoljnije telefoniranje po Net Phone tarifi
 • skraćeno biranje (kućni broj/lokal) između svih lokacija
 • mogućnost spajanja analognih ili IP telefonskih uređaja
 • Svaki korisnik telefona dobiva svoj korisnički račun s kojim pristupa Osobnom portalu za administraciju usluge.
 • Svaki korisnički račun uključuje paket usluga Standard.
 • Korisnik može za željeni broj korisničkih računa zatražiti Premium paket usluga ili dodatnu uslugu.
 • Govorna pošta
Net Phone Plus mogu koristiti korisnici jedne od sljedećih pristupnih usluga: Privatna mreža - udaljeni ADSL pristup, ADSL pristup internetu i Multi office.

Net Phone PBX

Net Phone PBX je namijenjen onim korisničkim lokacijama na kojima korisnik želi zadržati postojeću kućnu (PBX) centralu i spojiti je putem IP protokola.

Prednosti:

 • besplatni razgovori između svih lokacija tvrtke u Net Phone mreži
 • povoljnije telefoniranje po Net Phone tarifi
 • skraćeno biranje (kućni broj/lokal) između svih lokacija
 • Dodatne usluge korisnici nastavljaju ostvarivati preko kućne centrale. 

Net Phone PBX mogu koristiti korisnici jedne od sljedećih pristupnih usluga: Privatna mreža - stalni pristup, Govorna mreža - stalni pristup i Veliki korisnik (stalni pristup internetu).

Net Phone Business Trunking

Net Phone Business Trunking usluga je namijenjena onim korisničkim lokacijama na kojima korisnik želi zadržati postojeću kućnu (PBX) centralu i spojiti je putem IP protokola. Usluga omogućava najam određenog broja govornih kanala za povezivanje korisnikove kućne centrale.

Prednosti:

 • besplatni razgovori između svih lokacija tvrtke u Net Phone mreži
 • povoljnije telefoniranje po Net Phone tarifi
 • skraćeno biranje (kućni broj/lokal) između svih lokacija
 • Dodatne usluge korisnici nastavljaju ostvarivati preko kućne centrale.