Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Govorna mreža – stalni pristup

usluga stalnog pristupa mreži za potrebe prijenosa govornog i fax prometa

Govorna mreža - stalni pristup je usluga stalnog pristupa mreži za potrebe prijenosa govornog i fax prometa i namijenjena je povezivanju korisnika Net Phone i Net Phone PBX usluge.

 
Usluga Govorna mreža - stalni pristup definirana je brojem kanala, tj. kapacitetom veze.Ovisno o načinu realizacije usluge HT Mostar definira potrebnu CPE opremu.