Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Cjenik DUO Office paketa

Mjesečna pretplata

  Telefon + internet
DUO Office Start 33,93 KM
DUO Office Start+ 47,97 KM

Cjenik mjesečne naknade za internet opcije
uz DUO Office pakete

Naknada Mjerna jedinica cijena s PDV-om (KM)
Internet opcija uz DUO Office Start paket
do 12288/768 kbit/s
mjesečno 11,70 KM
Internet opcija uz DUO Office Start+ paket
do 50/4 Mbit/s
mjesečno 4,68 KM

Cjenik poziva

  Cijena s PDV-om
Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH 0,041 KM/min
Prema mobilnoj mreži HT ERONET-a 0,199 KM/min
Prema ostalim mobilnim mrežama u BiH 0,293 KM/min
Pozivi prema Hrvatskoj (fiksne i mobilne mreže) 0,351 KM/min - 0,644 KM/min
Pozivi prema Srbiji i Crnoj Gori (fiksne i mobilne mreže) 0,474 KM/min - 0,644 KM/min
Pozivi prema europskim zemljama (ostale europske zemlje) 0,807 KM/min
Pozivi prema izvaneuropskim zemljama (svijet) 1,046 KM/min
Sateliti 11,688 KM/min
Cijena uspostave poziva za uključene minute prema svim fiksnim mrežama u BiH 0,035 KM/poziv

DUO Office Start i DUO Office Start+
- priključna pristojba i najam modema 

  na neodređeno na 12 mjeseci na 24 mjeseca
Telefonski priključak 23,40 KM 1,17 KM 1,17 KM
ADSL/VDSL priključak 1,17 KM 1,17 KM 1,17 KM
Mjesečni najam
modema
5,85 KM 1,17 KM 1,17 KM


U cijene je uključen PDV.