Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Zabrana odlaznih poziva

Želite ograničiti pozive s Vašeg telefona...

Korisniku su na raspolaganju sljedeće zabrane odlaznih poziva kontrolirana od strane operatora:

  • Zabrana međunarodnih poziva
  • Zabrana poziva prema mobilnim mrežama
  • Zabrana poziva prema uslugama s dodanom vrijednošću
  • Zabrana svih odlaznih poziva*

Korisnik može kontrolirati zabranu svih odlaznih poziva lozinkom koristeći uslugu:

  • Zabrana svih odlaznih poziva upravljiva od strane korisnika*
  • Promjena lozinke za zabranu dolaznih poziva

Zabrana svih odlaznih poziva upravljiva od strane korisnika se koristi na sljedeći način:

  • aktiviranje: *33*lozinka#
  • poništavanje: #33*lozinka#

 

Cijena zabrane odlaznih međunarodnih poziva: besplatno
Cijena zabrane odlaznih poziva prema uslugama s dodanom vrijednošću: besplatno
Cijena zabrane odlaznih poziva prema pokretnim mrežama u BiH: 11,70 KM/mj.
Cijena zabrane svih odlaznih poziva: 29,25 KM/mj.
Cijena zabrane svih odlaznih poziva upravljiva od strane korisnika 17,55 KM/mj.
 
U cijene je uključen PDV.
 
 

* Uključuje zabranu svih odlaznih poziva osim poziva na brojeve: 121, 122, 123 i 124.