Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Tajni broj

Vaš broj ne mora biti u imeniku

Ukoliko ne želite da Vaš telefonski broj bude dostupan putem telefonskog imenika ili informacija uslugu možete zahtijevati prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa ili naknadno na najbližem ovlaštenom prodajnom mjestu.

Usluga Tajni broj je besplatna za sve korisnike.