Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Kućni SMS

Kućni SMS pruža mogućnost primanja i slanja tekstualnih poruka (SMS) s kućnih telefona.

Kako biste koristili uslugu kućnog SMS trebate imati:

  • SMS telefon
  • Prikaz broja pozivatelja

Za kupnju SMS telefona i aktiviranje usluge prikaza broja pozivatelja obratite se na bilo koje prodajno mjesto HT-a Mostar.

Postavke za kućni SMS

Kako biste uspješno slali i primali poruke, u postavkama Vašeg telefonskog aparata pronađite opciju SMS Centra i u prvi SMS Centar (odlazni) unesite broj 0800 82 82, a u drugi SMS Centar (dolazni) unesite predbroj Vaše mrežne skupine i broj 0800 82 82 (npr. za mrežnu skupinu 036 potrebno je u drugi SMS Centar unijeti 036 0800 82 82).

Aktiviranje usluge

Za aktiviranje kućnog SMS-a potrebno je poslati poruku sadržaja "START" na broj 0800 82 82 i dobit ćete poruku od SMS Centra:

"SMS USLUGA JE USPJEŠNO AKTIVIRANA"

Deaktiviranje usluge

Za deaktiviranje kućnog SMS-a potrebno je poslati poruku sadržaja "STOP" na broj 0800 82 82 i dobit ćete poruku od SMS Centra:

"SMS USLUGA JE DEAKTIVIRANA"

Slanje SMS poruka

Slanje i primanje poruka moguće je unutar fiksne mreže HT-a Mostar i prema Eronet mreži. Uvijek je potrebno utipkati predbroj mrežne skupine, potom broj pretplatnika.

Primjeri slanja poruke:

  • iz Mostara u Mostar: 036xxxxxx
  • iz Mostara u Livno: 034xxxxxx
  • prema Eronetu: 063xxxxxx

Pri slanju SMS poruke sa aparata koji ima aktiviranu uslugu SMS-a na kućni broj koji nema tu uslugu dobit ćete poruku:

"SMS USLUGA ZA ODREDIŠNI BROJ NIJE AKTIVIRANA"

Cijena slanja prema kućnim telefonima: 0,047 KM

Cijena slanja prema Eronetu: 0,082 KM

U cijene je uračunat PDV.