Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Govorna pošta

Usluga govorna pošta omogućava komuniciranje s drugima i onda kad niste direktno dostupni.

Kad je Vaša linija zauzeta, ili se ne možete javiti na telefonski poziv, pozivatelj Vam može ostaviti glasovnu poruku u pretincu govorne pošte. Veličina pretinca je 3 minute, a privatnost je zajamčena lozinkom.

Broj pretinca odgovara telefonskom broju korisnika uz obvezno unošenje broja mrežne skupine (bez početne nule), npr. 36xxxxxx.

Aktiviranje usluge

Uslugu možete aktivirati preusmjeravajući pozive sa svog telefonskog aparata na govornu poštu na sljedeće načine.

Bezuvjetno preusmjeravanje poziva

  • aktiviranje: *22#
  • provjera: *#22#
  • poništavanje: #22#

Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća

  • aktiviranje: *68#
  • provjera: *#68#
  • poništavanje: #68#

Preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja

  • aktiviranje: *62#
  • provjera: *#62#
  • poništavanje: #62#

Dok je usluga aktivna u telefonskoj slušalici se čuje poseban ton.

Snimanje pozdravne poruke

Kako bi pozivatelji znali da su dobili pravi broj, snimite pozdravnu poruku pozivom na broj 0800 84 400 slijedeći govorne upute. Primjer pozdravne poruke: “Dobili ste broj …………, molimo ostavite poruku. Hvala!”.

Pozdravna poruka se može mijenjati. Ako ne snimite pozdravnu poruku ostaje standardna poruka usluge govorne pošte.

Preslušavanje govorne poruke

Primljene poruke mogu se besplatno preslušati pozivom na broj 0800 84 400 sa vlastitog ili nekog drugog HT telefonskog priključka u bilo koje vrijeme, tako što birate broj govornog pretinca (mrežna skupina i pretplatnički broj) i vašu lozinku:

  • primjer: 36310000# 0000#

Preslušane poruke možete pohraniti slijedeći govorne upute, u protivnom preslušane poruke automatski se brišu . Usluga Govorna pošta omogućava preslušavanje svih poruka jednu po jednu. Prije svake poruke dobit ćete informaciju o datumu i vremenu kada je poruka primljena. Dužina govorne poruke unutar pretinca govorne pošte može biti maksimalno 30 sekundi.

Promjena lozinke

Lozinka je tajni broj koji štiti privatnost vaših poruka. Početna lozinka za svakog korisnika je 0000. Korisnik treba promijeniti početnu lozinku prilikom prvog korištenja usluge slijedeći govorne upute. Lozinka može imati najviše 6 znamenki.

Ukoliko korisnik zaboravi lozinku može se obratiti na besplatni info telefon: 0800 88 888 ili e-mailom na adresu: govornaposta@hteronet.ba .

Cijena

Cijena uporabe usluge govorne pošte u slučaju kad ostavljate poruku jednaka je cijeni razgovora. Snimanje i preslušavanje govorne poruke, tj. pozivi na broj 0800 84 400, se ne naplaćuju.

Cijena: besplatno