Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Buđenje - poziv u određeno vrijeme

Budilica Vam više nije potrebna. Jednim pozivom možete naručiti telefonsko buđenje u odabrano vrijeme

Buđenje možete naručiti na nekoliko načina

Automatsko buđenje (samo za korisnike analognog telefonskog priključka)

  • aktiviranje: 1401 sat minute
  • provjera: 1402 sat minute
  • poništavanje: 1403 sat minute
Primjer aktiviranja buđenja: za buđenje u 6 i 30 birajte 14010630
 

Poluautomatsko buđenje

Buđenje možete naručiti:
  • pozivom na broj 1400
  • putem zahtjeva za dodatnim uslugama (mjesečno ili jednokratno buđenje)

 

Cijena za analogni priključak Automatsko buđenje:

aktiviranje - 0,128 KM/poziv

provjera - 0,058 KM/poziv

poništavanje - 0,058 KM/poziv

Cijena za ISDN Poluautomatsko buđenje:

naručivanje na broj 1400 - 0,257 KM/poziv

mjesečno izvršavanje - 6,44 KM/mj.

jednokratno izvršenje - 0,64 KM jednokratno

U cijene je uključen PDV.