Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Poziv na čekanju

Ne prekidajte svoj telefonski razgovor, jer očekujete drugi poziv.

Koristite li uslugu poziv na čekanju i čujete diskretan ton u tijeku telefonskog razgovora, to znači da netko želi stupiti s Vama u vezu. U tom slučaju možete učiniti sljedeće:

  • zanemariti novi poziv i nastaviti razgovor koji je u tijeku ili
  • završiti postojeći razgovor i prihvatiti novi poziv ili
  • zadržati prvu vezu i primiti novi poziv, pri čemu je osigurana tajnost razgovora.

Uslugu aktivirate i poništavate koristeći kodove:

  • aktiviranje: *43#
  • poništavanje: #43#

Poziv stavljate na čekanje tako što kratkim pritiskom na tipku za prekid veze ili tipku „flash“ dobijete ton slobodnog biranja nakon čega birate znamenku 2 da biste ostvarili drugu vezu. Za vraćanje na prvu vezu kratko pritisnete tipku za prekid veze ili tipku „flash“ i birajte znamenku 1.

Ako koristite ISDN telefon, uslugu možete aktivirati ili poništiti putem izbornika telefona (vidjeti u telefonskim uputama).

(engleski naziv: Call Waiting – CW)

Cijena: besplatno