Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Govorni automati

Nazovite neki od govornih automata i informirajte se i zabavite uz samostalno kreiranje sadržaja odabirom opcija izbornika govornih automata.

Usluga

Broj

Cijena [KM/min]

Izbornik govornih automata

090 810 800

0,374

Meteorološki podaci za Vaš grad

090 810 810

0,374

Cijene usluga HT-a Mostar

090 810 820

0,374

Tečajna lista

090 810 830

0,374

Putnički promet za Mostar

090 810 840

0,374

Top lista zabavne glazbe

094 810 810

0,374

Dnevni horoskop

094 810 820

0,374

Kuharski recepti

094 810 830

0,374

TV sapunice

094 810 840

0,374

U cijene je uračunat PDV.