Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Business Trunking

Business Trunking usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji imaju vlastitu kućnu centralu (PBX).

Business Trunking je usluga koja omogućava najam određenog broja govornih kanala za povezivanje korisnikove kućne centrale na javnu telekomunikacijsku mrežu putem IP protokola radi pružanja govorne telefonske usluge.

Prednosti:

  • jednostavna nadogradnja usluge potrebnim brojem govornih kanala, tj. maksimalnim brojem istovremenih poziva
  • odabir broja telefonskih brojeva u blokovima prema potrebi korisnika
  • • bez naknade za najam terminalne opreme u slučaju povezivanje kućne centrale putem IP sučelja (SIP protokol)

Business Trunking ponuda je optimalno rješenje za jednu korisničku lokaciju na kojoj korisnik želi zadržati postojeću kućnu centralu.

 

Posebni uvjeti korištenja usluge Business Trunking