Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Promjena WiFi postavki ADSL modema

Za promjenu WiFi postavki vašega ADSL modema upišite vaše ADSL korisničko ime i lozinku.

Upute:

  • ADSL korisničko ime unosi se malim slovima
  • ADSL lozinka može imati 6 do 8 znakova
  • Wireless SSID može sadržavati samo slova, brojeve i znakove _, - i @.
  • WPA lozinka može sadržavati od 8 do 63 znaka.
  • WEP lozinka može sadržavati 5 ili 13 znakova.

Napomena:

Nakon što uspješno promijenite WiFi postavke na ovim stranicama, za uspješno spajanje bežičnih klijenata (prijenosno računalo, mobilni telefon…) potrebno je izmijeniti i WiFi postavke na svim klijentima (naziv bežične mreže-SSID i/ili lozinka).