Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Mobilna telefonija

SMS

Problem slanja SMS poruke

Ukoliko ne možete slati SMS poruku provjerite javlja li se problem prema jednom broju ili više brojeva kojima nastojite poslati SMS. Ako je u pitanju jedan broj, provjerite je li uređaj primatelja ispravan. Ako se radi o neuspjelom slanju SMS poruka prema više brojeva, provjerite:

1. Broj SMS centra mora biti ispravno unesen. Broj ERONET SMS centra je +387 63 3051.

2. Format poruke mora biti označen kao tekst (standard) ili SMS

3. Provjerite šalje li se SMS preko GSM-a ili GPRS-a (treba odabrati GSM za slanje SMS-a).

4. Ukoliko imate poruka u odlaznom spremniku morate ih pobrisati.

5.Ukoliko Vaš problem time nije riješen, pokušajte umetnuti SIM karticu u drugi mobilni uređaj te poslati SMS poruku.


Ako je slanje SMS poruke uspješno, problem je u Vašem mobilnom uređaju te ga je potrebno odnijeti na servis. Ako slanje SMS poruke ne radi ni na drugom mobilnom uređaju, molimo Vas da kontaktirate našu korisničku podršku.

Problem primanja SMS poruke

Ukoliko ne možete primiti SMS poruku provjerite SMS kapacitet memorije na vašem uređaju. Ako imate poruke na memoriji SIM kartice potrebno ih je izbrisati. Nakon toga resetirajte Vaš mobilni uređaj.

Također, na uređajima postoji opcija zabrane poruka sa svih ili s pojedinih brojeva Ukoliko je zabrana uključena trebate je isključiti. Ukoliko vaš problem time nije riješen, molimo vas da problem prijavite korisničkoj podršci.

Aktivacija i naplata izvješća o isporuci SMS poruke

Izvješće o isporuci SMS poruke se ne naplaćuje. Ukoliko želite aktivirati ovu opciju informacije možete pronaći u priručniku Vašeg uređaja. Ukoliko vaš problem time nije riješen, molimo vas da problem prijavite pozivom na korisničku podršku.

Koji je broj SMS centra?

Broj SMS centra je +387633051.

Pozivi

Poteškoće s pozivanjem

Ukoliko ne možete pozivati provjerite javlja li se problem prema jednom broju ili više brojeva. Ukoliko je prema više brojeva pokušajte sljedeće:

1. Provjerite imate li oznaku mreže (ERONET, HTERONET, BA ERONET, BH 03) na telefonu. Ukoliko nema oznake, moguće je da je telefon u izvan mrežnom načinu rada. Pogledajte upute mobilnog telefona kako isključiti izvan mrežni način rada.

2. U mobilni telefon, kao da nekog zovete, upišite kod za poništavanje zabrana poziva:

#330*0000# i pritisnite tipku za poziv -

3. Provjerite imate li uključenu opciju fiksnog biranja na telefonu. Uputu kako provjeriti je li uključeno fiksno biranje pogledajte u uputama mobilnog telefona. Za provjeru će vam trebati PIN2 broj SIM kartice koju koristite. Ukoliko nemate PIN2 broj nazovite korisničku podršku.

Poteškoće s primanjem poziva

1. U mobilni telefon, kao da nekog zovete, upišite:

  • kod za poništavanje preusmjeravanja
    ##002#
    i pritisnite tipku za poziv -
  • kod za poništavanje zabrana poziva
    #330*0000#
    i pritisnite tipku za poziv -

 

2. Provjerite u izborniku Vašeg telefona postoji li mogućnost uključenja liste za zabranu primanja poziva s određenih brojeva. Ako je ova opcija uključena nećete moći primiti pozive s brojeva koji su na listi prije nego opciju isključite. Uputu za isključenje liste pronađite u uputama svog mobilnog telefona.

3. Ubacite SIM karticu u drugi mobilni telefon i pokušajte primiti poziv. Ako na tom telefonu uspješno primite poziv provjerite ispravnost mobilnog telefona na kojem niste mogli primiti poziv.

Kako mogu prikriti broj?

Prikrivanje broja prilikom pozivanja možete uključiti na opcijama Vašeg mobilnog uređaja ili pozivanjem koda #31# i broja kojeg birate.

Npr. #31#063xxxxxx -

Inozemstvo

U kojim državama se može koristiti ERONET kartica

Vaš broj možete koristiti u državama s čijim mrežnim operatorima HT ERONET ima sklopljen ugovor. Informacije potražite ovdje.

 

Zašto je iznos potrošen u roamingu naplaćen tek na računu za prošli mjesec, kad je taj trošak napravljen u pretprošlom?

Ponekad se dogodi da roaming partner podatke o Vašoj potrošnji pošalje sa zakašnjenjem, u tom slučaju nastali troškovi ulaze u iduće obračunsko razdoblje.

Kako se naplaćuju usluge dok ste u roamingu?

Cijene odlaznih poziva, slanje SMS poruka i prijenos podataka iz inozemstva ovise o zoni (tj. državi) iz koje pozivate ili šaljete SMS poruku, te o odredišnoj zoni (tj. državi) u koju upućujete poziv. Poziv koji zabilježi govorna pošta će se naplatiti korisniku koji se nalazi u roamingu po cijeni roaming poziva.

Cijene dolaznih poziva u inozemstvu ovise o zoni (tj. državi) u kojoj se nalazite. U tom slučaju, osoba koja poziva plaća istu cijenu kao kad se nalazite u području pokrivenosti ERONET mrežom, a Vama se obračunava cijena međunarodnog poziva prema važećem cjeniku Vašeg tarifnog modela odnosno prema važećem roaming cjeniku.

Primanje SMS poruka u roamingu se ne naplaćuje. Odlazni SMS se naplaćuje po poslanoj poruci. Pogledajte roaming cjenik.

Kako pozivati i slati SMS poruke iz inozemstva?

Prvo je potrebno odabrati mrežnog operatora s kojim postoji ugovor o roamingu. Za pozivanje iz inozemstva potrebno je birati broj s predbrojem države u koju pozivate. Npr. ako pozivate nekoga u BiH potrebno je unijeti predbroj +387 zatim broj bez 0.

Za slanje poruka također je bitno da broj prema kojem se šalje SMS poruka sadrži predbroj države, te broj SMS centra mora biti spremljen u međunarodnom obliku na Vašem uređaju (+387633051).

Tarife i opcije

Kako promijeniti tarifni model?

Promjena se može izvršiti na prodajnom mjestu jedanput tijekom jednog obračunskog razdoblja. Prelazak s manje na veću tarifu i na cjenovno jednaku tarifu moguć je i tijekom trajanja ugovora na određeno, bez naknade.

O izvršenoj promjeni tarifnog modela bit ćete obaviješteni SMS porukom.

Kako aktivirati tarifne opcije?

Tarifne opcije možete sami aktivirati, deaktivirati ili provjeriti stanje opcija pomoću besplatnog USSD izbornika na Vašem mobilnom uređaju. Unesite kod *555# i slijedite kratke upute.

Više informacija o tarifnim opcijama za privatne korisnike potražite ovdje,

Privatni korisnici Family Plus tarifnih modela tarifne opcije mogu aktivirati podnošenjem zahtjeva na HT ERONET prodajnom mjestu.

 

Imam li pravo na jedan besplatan broj i kako ga aktivirati?

Korisnici tarifnih modela Eronet 20/40/80 imaju pravo na jedan SUPER BROJ iz ERONET mreže s kojim mogu razgovarati besplatno 1000 minuta mjesečno.

Korisnici tarifnih modela Plus 15/25/50 mogu odabrati jedan PLUS BROJ s kojim mogu razgovarati 500 minuta mjesečno, uz odgovarajuću naknadu.

Korisnici tarifnih modela Super 15/25/50/80 imaju pravo na jedan SUPER BROJ iz ERONET mreže s kojim mogu razgovarati 500 minuta mjesečno, uz odgovarajuću naknadu.

FnF brojevima može se upravljati pomoću Izbornika za tarifne opcije pozivom koda *555#.

Više informacija potražite ovdje.

Koje tarifne modele imate u ponudi?

Aktualnu ponudu tarifnih modela za privatne korisnike možete provjeriti ovdje.

SIM kartica i uređaji

Kako promijeniti PIN kod?

PIN kod se može promijeniti preko izbornika na mobilnom uređaju (sigurnosne postavke) ili unosom koda **04*stariPIN*noviPIN*novi PIN# i tipka za poziv -.

PIN je blokiran, kako ga deblokirati?

Ako se PIN unese triput zaredom pogrešno SIM kartica se automatski blokira, a moguće ju je deblokirati uz pomoć PUK-a.

SIM karticu se deblokira unosom koda: **05*PUK*noviPIN*noviPIN#

PUK blokiran, što napraviti?

PUK1 broj je osobni tajni 8-znamenkasti broj i njega nije moguće promijeniti. Ako se deset puta zaredom unese pogrešno, SIM kartica postaje neupotrebljiva.

U tom slučaju, zamjena SIM kartice može se zatražiti na bilo kojem ovlaštenom HT ERONET prodajnom mjestu.

Kako zamijeniti SIM karticu?

Zamjena SIM kartice je moguća ukoliko je SIM kartica blokirana pogrešnim unosom PUK broja (nakon 10 pogrešnih unosa), oštećena, izgubljena ili ukradena ili želite zamijeniti postojeću.

Zamjena kartice može se izvršiti na ovlaštenom prodajnom mjestu HT ERONET-a uz naknadu prema važećem cjeniku. Prilikom zamjene postojeće SIM kartice s novom zadržava se postojeći korisnički broj.

Kako dobiti Micro ili nano SIM karticu?

Micro i nano SIM kartice koriste nove generacije telekomunikacijskih uređaja. Kartice su identične ostalim SIM karticama osim dizajnom i oblikom (manje su od "obične" SIM kartice) i mogu se zatražiti na bilo kojem ovlaštenom prodajnom mjestu HT ERONET-a.

 

Mobilni telefon traži sigurnosni kod ili je sigurnosni kod blokiran

Ukoliko uređaj traži unos koda mobitela, postoji mogućnost da se radi o standardnom kodu, koji varira od uređaja do uređaja: za Nokiu 12345, za Samsung 00000000, za LG 0000, za SonyEricsson 0000 ili 1234.

Ukoliko je kod promijenjen i više nije standardni kod za taj uređaj, potrebno je uređaj odnijeti na servis.

Mobilni telefon mi je zablokirao i ne mogu odabrati nijednu opciju

Dogodi li vam se situacija da vam se blokira mobilni telefon (npr. telefon ne reagira na pritisak tipki) rješenje koje najčešće pomaže je jednostavno - isključite te ponovno uključite mobilni telefon ili izvadite bateriju, ponovo ju umetnite u uređaj te uređaj uključite. Ukoliko Vam to ne pomogne obratite se serviseru uređaja.

Što je lozinka zabrane?

Unos lozinke zabrane traži se za neke opcije (npr. zabrana poziva i sl.). Početna lozinka zabrane je 0000.

Ukoliko je lozinka blokirana zbog pogrešnih unosa ili ste je izmijenili i zaboravili, pozovite korisničku podršku i lozinka će biti resetirana na početnu.

Izgubljen je mobilni telefon, što napraviti?

Ako ste izgubili mobilni telefon možete odmah napraviti blokadu pozivanja kako biste spriječili eventualne troškove. Blokadu možete napraviti pozivom korisničke podrške ili odlaskom na najbliže HT Eronet prodajno mjesto, gdje odmah možete preuzeti novu SIM karticu.

Račun

Kako provjeriti trenutno stanje računa?

Stanje računa možete provjeriti slanjem SMS poruke sadržaja RAC (ili RACUN) na broj 063 4994, pozivom na korisničku podršku ili na korisničkom portalu.

Za provjeru potrošnje dodatnih opcija (minute, SMS, promet) uključenih u tarifu potrebno je poslati SMS poruku sadržaja OPC (ili OPCIJA) na broj 063 7787.

Stanje aktivnih dodatnih opcija i bonusa moguće je provjeriti i pozivom besplatnog koda *555*3#.

Izgubljen je račun za određeni mjesec, kako se može saznati iznos računa i način uplate?

Ukoliko račun niste primili ili ste ga izgubili možete zatražiti kopiju računa na ovlaštenom HT ERONET prodajnom mjestu, pozvati korisničku podršku gdje ćete dobiti informaciju o iznosu i načinu uplate; ili ukoliko ste registrirani pregled Vašeg računa možete pronaći na korisničkom portalu.

 

Kako mogu dobiti ispis poziva?

Ispis poziva za prijašnje račune možete zatražiti na prodajnom mjestu, nakon čega će Vam stići na adresu ispostave računa. Ukoliko želite dobivati ispis svaki mjesec, aktivaciju usluge možete zatražiti na prodajnom mjestu ili se možete registrirati na korisnički portal.

Ispis poziva koji se dostavlja poštom naplaćuje se prema važećem cjeniku, dok je usluga putem korisničkog portala i usluge e-račun besplatna.

Koji je datum dospijeća računa?

Datum dospijeća računa je 15. u mjesecu u kojem je račun ispostavljen.

Mogu li primati račune na svoju e-mail adresu?

Uslugu dobivanja računa e-mailom moguće je aktivirati ukoliko ste registrirani na korisnički portal ili podnošenjem zahtjeva na prodajnom mjestu.

Privatni korisnici s pojedinačnim računom mogu aktivirati uslugu unutar portala odabirom iz izbornika opcije Moj račun na e-mail.

Više o usluzi saznajte ovdje.

Ponovno uključenje broja privremeno isključenog zbog neplaćanja

Ponovna aktivacija Vašeg pretplatničkog odnosa prekinutog zbog neplaćanja računa moguća je ako priložite dokaz o podmirenju računa zbog kojeg ste isključeni. Potvrdu o uplati trebate dostaviti na najbliže HT ERONET prodajno mjesto, poslati mailom na info@hteronet.ba ili faksirati na broj 039 663 339.

Ponovna aktivacija broja u ovom slučaju se ne naplaćuje.