Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Mobilna telefonija

Pregledati račun

 

Uključiti uslugu E-račun
Napraviti uvid u ispis poziva
Provjeriti stanje računa

 

Provjeriti preostali iznos opcija i bonusa uključenih u Vaš tarifni model

 

Dokupiti mobilni internet
Provjeriti vlasnika korisničkog broja u Imeniku
 • Slanjem SMS poruke sadržaja 06Xxxxxxx (broj korisnika mobilne mreže za kojeg se zahtijevaju podaci) na 063 4991
 • Slanjem SMS poruke sadržaja 0XXxxxxxx (broj korisnika fiksne mreže za kojeg se zahtijevaju podaci) na 063 4992

 

Uključiti SUPER broj uz ERONET tarife
 • Slanjem SMS poruke sadržaja START 06Xxxxxxx (željeni broj) na 063 7788
 • Preko USSD izbornika unosom koda *555#

 

Provjeriti preostale minute prema SUPER broju uz ERONET tarife
 • Slanjem SMS poruke sadržaja ? na 063 7788
 • Preko USSD izbornika pozivom koda *555*3#

 

Isključiti SUPER broj uz ERONET tarife
 • Slanjem SMS poruke saržaja STOP 06Xxxxxxx (postojeći broj) na 063 7788
 • Preko USSD izbornika unosom koda *555#

 

Uključiti PLUS broj
 • Slanjem SMS poruke sadržaja START PLB 06Xxxxxxx (željeni broj) na 063 7781
 • Preko USSD izbornika unosom koda *555#
Provjeriti preostale minute prema PLUS broju
Isključiti PLUS broj

 

 • Slanjem SMS poruke sadržaja STOP PLB na 063 7781
 • Preko USSD izbornika unosom koda *555#
Uključiti SUPER broj uz SUPER tarife
 • Slanjem SMS poruke sadržaja START SUP 06Xxxxxxx (željeni broj) na 063 7781
 • Preko USSD izbornika unosom koda *555#
Isključiti SUPER broj uz SUPER tarife
 
 • Slanjem SMS poruke sadržaja STOP SUP na 063 7781
 • Preko USSD izbornika unosom koda *555#

 

Provjeriti preostale minute prema SUPER broju uz SUPER tarife
Nadoplatiti račun !hej korisniku
Uključiti Tko je zvao
 • Unosom koda: **70*808# i tipka -.

 

Uključiti Nazovi sada
 • Unosom koda: **70*808# i tipka -.
Uključiti govornu poštu
 • Unosom koda: **70*888# i tipka -

 

Isključiti govornu poštu, Tko je zvao ili Nazovi sada
 • Unosom koda: #70# i tipka -

 

Uključiti govornu poruku o prenesenim brojevima
 • Unosom koda: *599*1# i tipka -.
Isključiti govornu poruku o prenesenim brojevima
 • Unosom koda: *599*2# i tipka -.
Provjeriti cijenu poziva prema drugom korisniku
 • Unosom koda: *501*BROJ# i tipka -.